Server České hory
Reklama
Malá Fatra Malá Fatra Malá Fatra
PrachaticePrachatice

Nahrát fotku

Prachatice

Online kamera On-line kamery v blízkosti místa: KAMERA1, KAMERA2
Předpověď počasí Prachatice Předpověď počasí Prachatice


Město Prachatice, které je s téměř 12 000 obyvateli největším střediskem regionu, leží v nadmořské výšce 569 m n. m. v údolí obklopeném zalesněnými vrcholky, v jihozápadní příhraniční části České republiky jako součást jihočeského kraje. Díky své poloze, takřka nedotčené přírodě, nádherným šumavským scenériím, historickým památkám renesančního města, řadě pěších naučných stezek a cyklotras, přírodních zajímavostí a lyžařských tratí jsou Prachatice nazývány též „Branou Šumavy.“ Okolí města je tvořeno podhorskou vrchovinou s dominantním vrcholem Libína (1096m n. m.), která plynule přechází v horské pásmo Šumavy. Městem protéká Živný potok, západně od města se nachází řeka Blanice a Husinecká přehrada.
Město Prachatice bylo od počátku své existence spjato se Zlatou stezkou, která je historicky doložena od roku 1010 a která spojovala Prachatice s bavorským městem Pasovem. Po této stezce, která později dostala název Zlatá stezka, přijížděli do Prachatic soumaři s nákladem soli, jižního ovoce, zámořského koření, drahých látek a dalších řemeslnických výrobků. Na zpáteční cestě soumaři odváželi z Prachatic slad, chmel, pivo, prachatickou kořalku, různé druhy obilí, máslo a další produkty rostlinné a živočišné produkce. Tyto tradice každoročně ožívají poslední víkend v červnu při Slavnostech solné Zlaté stezky, kdy Vás staročeské trhy, ukázky ručních řemesel a historické průvody v kostýmech přenesou do doby nezapomenutelné renesance. Díky této stezce doznaly Prachatice v šestnáctém století největšího rozkvětu, protože se staly střediskem mezinárodního dálkového obchodu. Avšak století 17. přineslo Prachaticím řadu válečných útrap a obléhání. V roce 1706 byl císařský solní sklad přestěhován z Prachatic do Českého Krumlova, což znamenalo konec Zlaté stezky a úpadek městského blahobytu.
V roce 1832 vypukl v Prachaticích zhoubný požár, který zničil 137 domů. Po listopadové revoluci v roce 1989 se město postupně renovuje a získává svůj historický stavební vzhled.
Příhraniční město Prachatice patří k nejlépe zachovalým městským komplexům v České republice. Historické jádro, které si zachovalo svoji renesanční podobu uvnitř prstence obehnaného doposud zachovanými městskými hradbami, bylo v roce 1981 vyhlášeno Městskou památkovou rezervací a v roce 2002 získaly Prachatice titul „Historické město roku 2002.“
Prachatice, a jejich nejbližší okolí, hlavně území Národního parku Šumava, nabízí celou řadu možností seznámit se s přírodními úkazy, mnohdy ojedinělými. Velké množství naučných stezek Vás provede po vyznačených cestách, pěšinách nebo chodnících, krásnými přírodními a inspirativními historickými zákoutími. Tyto cesty jsou doplněny informačními tabulemi, vysvětlujícími vznik, vývoj a význam daného území. Jedna z naučný stezek začíná na Malém náměstí a vede kolem hradeb. Na pěti tabulích Vás seznámí se současným stavem hradebního systému i jeho vývojem. Prachatice nabízí i velké množství cyklotras. Zima má v Prachaticích a okolí neopakovatelné kouzlo pro vyznavače aktivního pohybu.
Významné historické památky:
Dolní brána (Písecká) - společně s dnes již nezachovalou Horní branou byla součástí městského opevnění; ve vnější části se nachází galerie.
Heydlův dům, č.p. 29 – jednopatrový dům s atikovým cimbuřím bohatě zdobený sgrafity.
Městská škola, č.p. 30 – jednopatrový dům s atikovým cimbuřím; bývalé sídlo městské školy.
Kostel sv. Jakuba – jeden z nejvýznamnějších pozdněgotických kostelů v jižních Čechách; u kostela na domě č.p. 31 je na zdi nejkrásnější sgrafito ve městě – Večeře Páně.
Sitrův dům, č.p. 13 – pod římsou v lunetách jsou vyobrazena poprsí deseti českých králů, pod nimi v prostorách mezi okny alegorie a ve vlysu v kartuších jsou erby království, císařství a města Prachatice; dnes se zde nachází Prachatické muzeum.
Knížecí dům, č.p. 169 – dvoupatrový renesanční dům, jehož postranní část je pokryta sgrafity, na nichž jsou zobrazeny biblické, bitevní, lovecké a mravoličné scény.
Nová radnice, č.p. 4 – novorenesanční stavba z roku 1903.
Stará radnice, č.p. 1 – klenot české renesance, nejcennější objekt v historickém jádru města.
Bozkovského dům, č.p. 184 – dnes se zde nachází Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka a obřadní síň.
Rumpálův dům, č.p. 41 – jednopatrový dům s podloubím na kamenných pilířích; bývalý městský pivovar.
Kašna ze 16. st. se sochou Spravedlnosti
Muzea a galerie:
Galerie Dolní brána – otevřena v srpnu 1985, od roku 1993 v přízemí zřízena prodejní galerie výtvarných a keramických děl.
Prachatické muzeum – otevřeno v roce 1946. Stálá expozice: Zlatá stezka a hrady na Zlaté stezce, Renesance – zlatý věk města, Sakrální památky regionu a život sv. Jana Nepomuka Neumanna, 19. st. na Prachaticku, Muzeum za císaře pána.
Muzeum české loutky a cirkusu – nová stálá expozice Národního muzea; 1. patro – historie českého loutkářství; 2. patro – první české cirkusové muzeum.
Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka - ve 2. patře je galerie O. H. Hajeka, světoznámého umělce, který městu Prachatice daroval průřez děl ze své celoživotní tvorby.
Muzeum paličkované krajky – unikátního expozice evropské a české ručně paličkované krajky od počátku 17. století do současnosti.
Další vybraná zařízení:Věž kostela sv. Jakuba - přístupná od roku 2006. Hulák – nově vybudované veřejné koupaliště otevřené v srpnu 2007.
 

KIS-infocentrum - Velké náměstí 1, 383 01 Prachatice, tel./fax: 338 312 563, e-mail: icentrum@prachatice.cz
Sportovní zařízení Prachatice - velký bazén 25 m, dětský bazén, parní lázeň, solárium, fitness, víceúčelová sportovní hala, tělocvična s umělým povrchem - sálová kopaná, odbíjená, košíková, horolezecká stěna, skateboardový areál, nová -in line- dráha, 6 tenisových kurtů.

 

Náměstí
Prachatice
Prachatické muzeum

 
Kostel sv. Jakuba
 


  Virtuální prohlídky serveru


Prachatice - Náměstí
Prachatice - Velké náměstíReklama
Malá Fatra Malá Fatra Malá Fatra

TOPlist